page2

Olaf Søndberg official site Contact Olaf Søndberg, Skovmøllevej 10, 5881 Skårup. Sondberg@tdcadsl.dk tlf: 62 23 10 02 / 29 88 76 19

I 1988 Europas historie

 

 

I 1999 Den danske revolution 1830-1866

 

I 1993 Danmarks historie

 

I 2000 Grundbog til historie I, Fra oldtiden til enevældens samfund

 

I 2001 Grundbog til historie II, Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig

 

I 2006 Grundbog til Danmarkshistorien

 

I 2009 Grundbog til historie III, Fra kold krig til globalisering

( de fire grundbøger i samarbejde med Peter Frederiksen og Knud Ryg Olsen)

 

I 2012 Danmark i krig, Fra nationale konflikter til international aktivisme

Copyright @ All Rights Reserved

Olaf Søndberg, Skovmøllevej 10, 5881 Skårup. Sondberg@tdcadsl.dk tlf: 62 23 10 02 / 29 88 76 19